IVAI - Ръчно изработени изделия и авторска бижутерия

Статии

 Райна Стоймирова е родена на 17 юли 1971г. в гр. София. Нейния професионален живот минава през следните етапи:

 

Образование:

1990 - Завършва средно специално образование в техникум по текстил– София, специалност художествено оформление и десенатура на тъкани

1996 -  Завършва частна художествена академия „Жул Паскин”– София, cпециалност Живопис, в класовете на Ива Владимирова и Николай Майсторов

2010 – Член на Съюза на българските художници

 

Участия:

1995 - Обща изложба живопис на академия „Жул Паскин” в музей „Земята и хората”

1995 - Обща изложба живопис на академия „Жул Паскин” – галерия „Шипка” 6

1996 - Изложба живопис  на майсторски клас -  академия „Жул Паскин” – галерия  „Шипка” 6

1996 -  Изложба  „Нови имена” – галерия  „Шипка” 6, куратор Станислав Памукчиев

1997 - Национална младежка изложба - галерия „Шипка” 6

1997 -  Самостоятелна изложба в Арт клуб „Дойран”

1997 - Самостоятелна изложба в клуб „Елиос”

2002 - Самостоятелна изложба в Арт кафе „Его”

2010 – Изложба  „Нови членове на СБХ” – галерия „Шипка” 6

2011 – Самостоятелна изложба – Арт-клуб  ”Жреци на музите”

2011 -  Конкурс за пребиваване в Сите Де-з-Ар, Париж – “Шипка” 6

2011 – Салон 2011 – ‘Шипка” 6