IVAI - Ръчно изработени изделия и авторска бижутерия

Кани

________________4ec12e00b932f.png Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Арт кана_4641

Автор: Йордан Григоров
Цена: 83,00 лв
Цена без ДДС: 83,00 лв

Детайли за продукта

________________4ec12e1ed2190.png Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Арт кана_4642

Автор: Йордан Григоров
Цена: 83,00 лв
Цена без ДДС: 83,00 лв

Детайли за продукта

________________4ec12e383174e.jpg Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Арт кана_0579

Автор: Йордан Григоров
Цена: 83,00 лв
Цена без ДДС: 83,00 лв

Детайли за продукта

________________4ec12e4eb54ac.jpg Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Арт кана_0580

Автор: Йордан Григоров
Цена: 83,00 лв
Цена без ДДС: 83,00 лв

Детайли за продукта

________________4ec12ea19e965.jpg Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Арт кана_0581

Автор: Йордан Григоров
Цена: 83,00 лв
Цена без ДДС: 83,00 лв

Детайли за продукта

________________4ec12eb85c705.jpg Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Арт кана_0582

Автор: Йордан Григоров
Цена: 83,00 лв
Цена без ДДС: 83,00 лв

Детайли за продукта

_________________4ec12ef6b3570.png Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Рисувана кана

Автор: Йордан Григоров
Цена: 73,00 лв
Цена без ДДС: 73,00 лв

Детайли за продукта

_____________4eca6ad8847d7.png Средна потребителска оценка:
Текуща наличност

Чайник

Автор: Йордан Григоров
Цена: 57,00 лв
Цена без ДДС: 57,00 лв

Детайли за продукта